Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 2. Inhoud

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Site te bewerken en hierop te publiceren, onder de enige verantwoordelijkheid, teksten, afbeeldingen en foto’s te plaatsen wel of niet gebruikmakende van de gratis beschikbare door BrandAlley. Deze online inhoud gepubliceerd door de Gebruiker is toegankelijk voor de andere Gebruikers en andere internetgebruikers.

De Site en zijn inhoud zijn uitsluitend bestemt voor persoonlijk gebruik (en niet commercieel) van de Gebruikers.

De gratis geplaatste inhoud  door de beschikking van BrandAlley (inclusief met name teksten, afbeeldingen of foto’s) kunnen niet gebruikt of gekopieerd worden, buiten het kader van de Site, op welke manier ook, onder welke steun dan ook, gedeeltelijk of volledig, zonder geschreven of voorafgaand akkoord van BrandAlley.

Iedere gebruiker stemt ermee in om een productafbeelding die deel uitmaakt van de beschikbaar gestelde inhoud doorBrandAlley te bezoedelen/verkleuren of ontaarden.

De Gebruiker kent aan BrandAlley toe, kosteloos, voor de duur van Onlinestelling een overdraagbare licentie voor wereldwijd gebruik, reproductie en representatie een, met het recht, onderlicenties te verstrekken, voor alle voorhand liggende media van de Gebruiker van de Site publiceren inhoud.