Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 5. Verantwoordelijkheid

De Gebruiker, in zijn eigenschap als ontwerper van inhoud, is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij online op de Site publiceert, net zoals teksten en/of meningen die hij formuleert.

Hoewel de moderator probeert alle inhoud, die beschouwd wordt als tegenstrijdig met de Gebruiksvoorwaarden, met de Wet of rechten van derden, te verwijderen, is het onmogelijk om alle inhoud te controleren.

De Gebruiker erkent dat BrandAlley niet, in geen geval, aansprakelijk gesteld kan worden van directe of indirecte schade, die de Gebruiker kan ondervinden wegens het gebruik ((legitiem of niet) van de Site.

Iedere Gebruiker dient toezicht te houden op zijn inhoud en deze te censureren, met name de reacties waartoe andere Gebruikers in staat zijn om ze in verhouding tot deze inhoud te publiceren.  

BrandAlley behoudt zich het recht voor om het account van een Gebruiker zonder voorafgaande afkondiging te sluiten en toegang tot de site te ontzeggen als BrandAlley de online gepubliceerde inhoud door een Gebruiker in tegenstrijd met de Gebruiksvoorwaarden, de Wet of rechten van derden ervaart. Bovendien, onderwerpt de Gebruiker zich aan burgerlijke sancties of straffen. Tenslotte, BrandAlley behoudt zich het recht voor om juridische stappen tegen de Gebruiker aan te gaan.
De Gebruiker belooft alle directe of indirecte schade, die kan ontstaan wegens het niet-respecteren van de Gebruiksvoorwaarden, de Wet of rechten van derden door de Gebruiker of in het algemeen de inhoud online gepubliceerd door de Gebruiker, te vergoeden aan BrandAlley.