Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 6. Beheer

De online gepubliceerde inhoud door de Gebruiker kan beheerd worden als deze beoordeeld wordt dat het tegenstrijdig is met de Gebruikersvoorwaarden, de wet of rechten van derden.

De Site wordt dus achteraf beheerd, dat betekent na de publicatie van inhoud door de Gebruikers.

De rol van de moderator is het bewaken van een goed discussieverloop en dat de Gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden die in het bijzonder als doel hebben dat de Wet en de rechten van derden gerespecteerd worden.

BrandAlley behoudt zich dus het recht voor van wijzigen en verwijderen, op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing, alles of een gedeelte van een inhoud of een pseudoniem, die volgens BrandAlley als tegenstrijdig met de Gebruiksvoorwaarden, de Wet of rechten van derden zou zijn.

In dit geval, waarschuwt BrandAlley per e-mail de Gebruiker van deze wijziging of verwijdering.

Echter, als ondanks alle middelen die in werk zijn gesteld, er geconstateerd wordt date en onderdeel van de inhoud in tegenstrijd is met de Gebruiksvoorwaarden, de Wet, of rechten van derden, is het mogelijk om BrandAlley te informeren door te schrijven naar onderstaand adres.

Er wordt u herinnerd dat, voor ieder persoon, dat het presenteren van inhoud of activiteit zijnd illegaal,  met als doel het behalen van terugtrekking of het stoppen van verspreiding, terwijl hij weet dat deze informatie onjuist is, gestraft wordt met een jaar gevangenisstraf en €15.000 boete (artikel 6, I, 4° van de Franse wet n°2004-575 van 21 juni 2004 m.b.t het vertrouwen in de digitale economie).

Iedere Gebruiker kan op ieder moment BrandAlley vragen om wijziging of verwijdering van zijn eigen berichten door te schrijven naar BrandAlley naar de adresgegevens hieronder aangegeven, door met zorg de elementen aan te geven.