Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 7. Notificaties

In zijn eigenschap als provider, BrandAlley is niet onderworpen aan een algemene verplichting om informatie te controleren die zij doorstuurt of opslaat in de accounts van Gebruikers, ook niet aan een algemene verplichting om feiten te onderzoeken of omstandigheden die illegale activiteiten onthullen.

Echter, BrandAlley heeft als verplichting om een dispositief te ontwikkelen dat aan ieder persoon toestaat zijn kennis van inhoudsonderdelen m.b.t van misdaden tegen de mensheid, het stimuleren van haat, het stimuleren van rassenhaat, kinderporno, aansporen tot geweld en het kwetsen van de menselijke eigenwaarde bezwaar te maken.

Iedere Gebruiker of iedere derde kan bekendmaken aan BrandAlley het bestaan van zo’in inhoud op de Site door een e-mail te versturen naar BrandAlley gevolgd door een aangetekende brief met ontvangstbericht naar het onderstaande adres te sturen.

BrandAlley zal meteen de bevoegde publieke autoriteiten informeren over het bestaan van een dergelijke inhoud en stuurt de mededeling zoals ontvangen, door naar de autoriteiten.

BrandAlley verwijdert eveneens meteen de verdachte inhoud.

Deze mededeling moet de volgende informatie bevatten :
  • Gedetailleerde informatie over de geconstateerde feiten (locatie op de internetpagina met het URL-adres) ;
  • Argumenten waarom de inhoud verwijdert moet worden; en
  • Als de persoon heeft geconstateerd dat deze onderdelen een fysiek persoon is (voor- en achternamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, datum- en geboorteplaats); als de persoon heeft geconstateerd dat deze onderdelen een moreel persoon is (zijn rechtsvorm, de naam, hoofdkantoor en de identiteit van de legale vertegenwoordiger)