Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 10. Aanvullende voorwaarden

De Voertaal van de Site is Frans.

Iedere Gebruiker die het formulier « Ontwerpers » correct heeft ingevuld en die het minimale aantal vereiste stemmen heeft om door te gaan naar de stap pré-bestelling, zal een brief ontvangen met een opgesteld contract tussen BrandAlley en zichzelf. Het proces bij de stap pre-bestelling wordt voltooid bij de ontvangst van het gesigneerde contract en eveneeens alle elementen die de productie van de collectie (prototypes…) permitteren door BrandAlley. BrandAlley behoudt zich het recht voor om op ieder moment het aantal vereiste stemmen om door te gaan naar de stap pré-bestelling te wijzigen. BrandAlley behoudt zich het recht voor  om enkele artikelen of artikelsoorten te produceren te weigeren wanneer zij beslist dat het te complex is om te produceren of als het niet verkoopbaar is.

Het contract bevat de toegepaste onderhavige Gebruiksvoorwaarden en het is een contract van onbepaald duur.

De Gebruiker kan zijn account sluiten door de instructies op de Site te volgen.

De Gebruiksvoorwaarden bevatten de volledigheid van de overeenkomst tussen de Partijen die door de algemene voorwaarden geregeld zijn en vervangen alle voorgaande documenten die afgesloten zijn tussen de Partijen in verband met deze zaak.  

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Franse recht.

Alle geschillen waartoe de Gebruiksvoorwaarden aanleiding kunnen geven zal voorgedragen worden aan het bekwame rechtsgebied door  de regels van het gemeenschappelijk recht toe te passen.

In het geval een voorwaarde van de Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of helemaal ongeldig wordt verklaard, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden.
Als de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden door een Partij niet geheel of gedeeltelijk uitgeoefend worden van, wordt latere uitoefening van dat recht niet voorkomen. De voorwaarden onder de Gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief, en de uitoefening van een voorwaarde beperkt de rechten van de bevoordeelde Partij voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze.